Estat de la ciència a Catalunya


L’Estat de la Ciència a Catalunya és un informe biennal que neix de la necessitat de disposar de dades actualitzades de la recerca i la innovació catalana, i analitzar, de forma sistemàtica i contextualitzada, els seus resultats a nivell europeu.


A partir de les dades i indicadors més rellevants, aportades pels diferents agents del sistema de recerca i innovació, es posa en relleu l’estat de la nostra recerca, detectant-ne tant les fortaleses com els punts de millora, permetent alhora apreciar-ne l’evolució al llarg del temps.


L’informe s’adreça en una primera instància a tota la ciutadania de Catalunya, entenent que la recerca i la innovació són un dels pilars del benestar futur de la nostra societat i, per tant, d’interès per a tothom. En un segon nivell, esperem que sigui d’especial utilitat, tant per al públic relacionat amb l’ecosistema de recerca i la innovació (investigadors, acadèmics, emprenedors, facilitadors, etc.) com per als analistes i els responsables de la formulació de polítiques públiques.

Indicadors


Una selecció de 22 indicadors vinculats al seguiment del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, juntament amb un ampli ventall de dades sobre l’activitat de recerca i innovació provinents de fonts catalanes, estatals i europees, són el punt de partida perquè un grup de tres experts independents, avaluïn bianualment la situació i l’evolució d’R+D+I a Catalunya.

Les taules de seguiment dels 22 Indicadors s’actualitzen de forma anual per tal de generar una base comparativa estable sobre L’estat de la ciència a Catalunya. Venen acompanyades d’un glossari que defineix cadascun dels indicadors de manera clara i concisa.